Talous

Seuran talous

Seuran yleinen talousarvio hyväksytään vuosikokouksessa.

Seuran tuloja ovat pääasiassa valmennus- ja jäsenmaksut sekä erilaiset avustukset.

 • Valmennus- ja jäsenmaksut laskutetaan hallituksen päätösten mukaisina.

Seuran menojen kattamiseksi seura voi järjestää mm.

 • Talkoita, joihin velvoitetaan osallistumaan kaikki ikäryhmät. Seuran järjestämiä talkoita ovat mm. isot turnaukset, kuten Viking Line Cup. Talkoista ja niiden tulojen jaosta seuran ja joukkueiden kesken sovitaan erikseen oikeudenmukaisesti.
 • Painattaa seuralehden tai -julkaisun, joiden mainostulojen jaosta päättää hallitus.
 • Arvanmyyntiä, joiden arpatuottojen jaosta päättää hallitus.
 • Mainospaikkojen myyntiä esim. Liikuntahallille.

Seuralla voi olla yhteistyökumppaneita:

 • Kukin joukkue varaa peliasusta seuran käyttöön tarvittaessa 3 mainospaikkaa.

Seura maksaa juniorijoukkueilleen tai junioreilleen lähtökohtaisesti

 • Säännölliset harjoitussalivuorot sekä sarjojen turnausvuorot, 6 kpl palloja, liiton sarjamaksut, tuomaripalkkiot ja valmentajakoulutuksen.
 • Alueleireille tai maajoukkueleireille kutsuttujen seuran omien junioreiden leirien ja aluejoukkueturnausten kustannuksia kirjallisen anomuksen perusteella hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan enintään 50 % pelaajan maksamista leiri- ja turnausmaksuista kullekin vuodelle hyväksytyn budjetin puitteissa.
  • Hallitus päättää vuosittain seuran budjetin puitteissa yksilökohtaisen enimmäismäärän, jonka yksittäinen pelaaja voi saada yhden tilikauden aikana.
 • Syksyn kustannusten osalta pelaajien anomukset tulee olla hallituksella käsiteltävänä syksyn aikana, kuitenkin viimeistään kevään ensimmäisessä kokouksessa ja kevään osalta tilikauden viimeisessä kokouksessa kesäkuussa.

Blues Volley ry:n hankinnat hyväksyy puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai talousvastaava.

Seuran omistamista ja joukkueen käyttöön luovutetuista harjoitusvälineistä ja tarvikkeista vastaa joukkue.

Juniorijoukkueiden talous

 • Joukkueen talous on aina osa seuran taloutta. Seura on lakisääteisesti kirjanpitovelvollinen, joten joukkueen kaikki kulut ja tuotot on kirjattava seuran kirjanpitoon. Joukkueen varat ovat seuran pankkitilillä, josta kulut maksetaan.
 • Seuran taloudenhoitaja laskuttaa kaikki mahdolliset joukkueen mainos-, projekti-, tai talkoolaskut joukkueenjohtajan toimeksiannosta.
 • Toimeksiannot seuran taloudenhoitajalle on tehtävä kirjallisesti, esim. sähköpostilla ja siinä on ilmoitettava maksun selite/peruste.
 • Kaikesta rahankäytöstä on toimitettava kirjanpitoon tosite, pankin tiliote tai kuitti sekä merkintä mitä joukkuetta se koskee. Maksujen perusteet on yksilöitävä ja maksun saajan tiedot merkittävä selkeästi. Irralliset kulukuitit liitetään selkään koosteeseen. Seuran nettisivuilta löytyy valmis Kululaskupohja.
 • Tositteet tarkastetaan ja hyväksytään eri henkilöiden toimesta (valmentaja/ rahastonhoitaja/ joukkueenjohtaja).
 • Esim. kotiturnauksissa joukkueen pitämän kahvion tulot joukkue saa itselleen. Kahviotoimintaa varten tarvittava vaihto-/käteiskassa on joukkueenjohtajan hallussa, joka on velvollinen pitämään kirjaa käteisvaroista. Joukkueen käteiskassakirjanpito on toimitettava hallituksen tai tilintarkastajien pyynnöstä tarkistettavaksi viivytyksettä.
 • Käteiskassaan kauden aikana kertyvät suuremmat varat on tilitettävä seuran tilille ja merkittävä joukkueen nimi selvästi tilisiirtoon.
 • Käteisvarojen ei tule ylittää 200 euroa kuin hetkellisesti. Vastaavasti joukkueen suuremmat menoerät (esim. treenipaidat, testausmaksut yms. laskutettavat erät) maksetaan aina pankkitilin kautta.
 • Jokaisella joukkueella tulee olla valmentajan lisäksi joukkueenjohtaja ja/tai rahastonhoitaja (jatkossa ”joukkueenjohtaja”).
 • Ainakin C- ja sitä vanhempien ikäluokkien joukkueenjohtajan tulee laatia ryhmälle budjetti/menoarvio kausittain, jotta joukkueelle mm. pitkistä turnausmatkoista aiheutuvat kulut osataan huomioida ajoissa (vrt. varainkeruutarpeet).
 • Joukkueenjohtaja seuraa rahatilannetta, jotta tulot kattavat joukkueen menot. Tarvittaessa joukkue voi kerätä ylimääräisiä joukkuemaksuja kattamaan kauden aikaiset turnaus-, matka- ja majoituskulut.
 • Seuran rahastonhoitaja toimittaa pyydettäessä selvityksen joukkueen rahatilanteesta joukkueenjohtajalle, sekä säännöllisesti seuran hallitukselle.
 • Joukkueet maksavat harjoittelu- ja sarjatoimintaan liittyvät matkat sekä joukkueen omat turnaukset, leirit ja tapahtumat.
  • Joukkue voi hakea seuran hallitukselta tukea enintään 50 % SM-välierien ja – finaalien matka- ja majoituskustannuksista. Hallitus tekee päätöksensä kulukompensaatiosta seuran budjetin ja taloudellisten resurssien mukaan.
  • Alueen sarjojen ja SM-runkosarjan matkakustannukset kohdistuvat joukkueelle.
  • Joukkueen valmentaja ja muu kuljetuksiin osallistuva on oikeutettu laskuttamaan turnausmatkoista km-korvauksen (hallituksen suositus 0,28€/km) kuljettaessaan pelaajia. Kustannus kohdistuu joukkueelle. Laskun tulee olla eritelty ajomatkoittain ja päivittäin ja sen tulee olla joukkueenjohtajan tai joukkueen rahastonhoitajan hyväksymä ennen maksatusta.
  • Matkalaskulomake löytyy seuran nettisivuilta.
 • Joukkueet maksavat mm. seuraavat kulut: omat turnaukset, matkat ja matkatasaukset, peliasut, majoitukset, valmentajien turnauspassit ja -matkat, muut kuin liiton sarjamaksut yms.
 • Talkoilla, mainoksilla yms. tavalla kerätyt joukkueen varat voi käyttää vain lentopalloharrastusta varten (esim. matkat, varusteet, majoitus, joukkueen yhteiset virkitystapahtumat).
 • Kaikki joukkueen mainostulot ja varainhankinta jaetaan tasaisesti joukkueen jäsenten kesken, tulojen hankkija/sopija ei voi saada suurempaa osuutta.
 • Joukkueen jakautuessa tai yhdistyessä varat on jaettava joukkueenjohtajien toimesta oikeudenmukaisesti joukkueen toimintaa jatkaville joukkueille tilikauden aikana.
 • Joukkueen lopettaessa varat jäävät seuran käyttöön, jäsenen lopettaessa varat jäävät joukkueelle. Rahavaroja ei koskaan saa jakaa henkilöille.

Aikuisjoukkueiden talous

 • Aikuisjoukkueet vastaavat kaikista omista kuluistaan, tai taustaryhmänsä tukemana, omalla varainhankinnallaan tekemällä talkoita, hankkimalla sponsoreita tai maksamalla itse kulunsa. Pelaajat on velvoitettu osallistumaan osoitettuihin yhteistalkoisiin.
 • Muilta osin noudatetaan samoja periaatteita kuin juniorijoukkueiden taloudenpidossa.