Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 – 2018

 

Blues Volley ry., kotipaikka Järvenpää, on perustettu v.1993. Lajina on lentopallo, sivulajina beach volley.
Seura on Suomen Lentopalloliitto ry.n sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.n (ESLU) jäsen.
Toiminnan painopiste on lentopalloilun junioritoiminnassa.  Nuori Suomi Sinettiseura Blues Volley on ollut vuodesta 2003. Jäseniä toimikaudella tulee olemaan noin 250, joista noin 160 on lisenssipelaajia.

Valintakokouksessa seuran puheenjohtajaksi kaudelle 2017 - 2018 valittiin Mikko Partti, hallituksen jäseniksi Kari Haapasalo (varapuheenjohtaja ja valmennusvastaava), Tuulia Havia (talousvastaava), Minna Saarinen (nuoriso-asiat), Maarit Tiala (webmaster ja projektit) sekä Tero Mäkinen (miesjoukkue/Masters). Tiina Pirttioja esitti eropyyntönsä hallituksesta, avoimeksi jäänyt paikka täytetään vuosikokouksessa.
Seuran hallitus kokoontuu kuukausittain. Muut tehtävät; rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri Hannele Tuominen, kirjanpitäjä Jukka Helander, toiminnantarkastajat Markku Hagelin sekä Leo Lauramaa.

 

TAVOITTEET

 • Seuratoiminnan ja valmennuksen tavoite on tarjota jäsenistölle sisällöltään monipuolinen urheiluharrastus, joka mahdollistaa jäsentensä kehittymisen edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti sekä antaa perusteet elinikäiselle aktiiviselle liikunnalle ja urheilulle.
 • Tuetaan lajissa kehittyneimpien juniorien urapolkua nuorten alue- ja maajoukkueisiin ylläpitämällä sekä edistämällä monipuolista valmennusta. Tehdään tämän toteuttamiseksi yhteistyötä aluevalmennuksen sekä alueen muiden lajiseurojen kanssa.
 • Pyritään pitämään seuran tarjoamat valmennuskustannukset kohtuullisina.
 • Järjestetään seuran yhteistilaisuuksia jäsenistölle (kauden päättäjäiset) sekä valmentajakerhon kokoontumisia seurayhteistyön, seurahengen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi.

 

Toimikaudelle 2017 – 2018 on asetettu seuraavat keskeiset tehtävä- ja kehittämisalueet:

 1. Valmentajaresurssien lisääminen tarpeita vastaavaksi, uusien valmentajien rekrytoiminen sekä kouluttaminen
 2. Minitoiminnan jatkuvuus: 1.-3. luokkalaisten ryhmän aloittaminen. Pyritään luomaan jatkuvuutta vuosittaiseen uuden miniryhmän vuosittaisen perustamiseen
 3. Seuratason markkinointi- ja varainhankintatyön kehittäminen toimintatason ylläpitämiseksi

 

A) TOIMINTARYHMÄT

Lentopalloliiton ja sen alaisen Etelä-Suomen Lentopalloalueen (ESLA) sarjatoimintaan osallistuu 11-14 juniorijoukkuetta ja viisi joukkuetta aikuisten sarjoihin (N2 ja N3-sarjat, M50, M55 sekä M60). Eteläisen alueen Viking Line Cup -turnauksiin osallistuu 1-2 naisten ja yksi miesten joukkue. Miesten masterjoukkueissa tehdään yhteistyötä Järvenpään Lentopallokerhon kanssa.
 

JUNIORIJOUKKUEET

Juniorijoukkueissa toimii säännöllisesti n. 20 valmentajaa ja ohjaajaa. Turnausvalmennuksessa avustaa juniorien vanhempia. Koulutetaan valmentajia tarpeiden sekä heidän mahdollisuuksiensa mukaan. Isommista valmennusryhmistä muodostetaan tarvittava määrä joukkueita.

Muodostettavat valmennusryhmät, valmentajat ja joukkueenjohtajat:
 

Tyttöjuniorit

 • A-tytöt 98-00                                   Harri Oikarinen, jojo Minna Nurmes
 • B-tytöt 01-02                                   Juhani Tuominen, Maarit Tiala,Kai Wickman, jojo                                                              Cristiina Kauhanen
 • C-tytöt                      03-04              Vesa Helminen, Juhani Rantala, Johanna Helminen,                                                          Tomi Airo, jojo Tiina Mölkänen
 • C/D-tytöt: 04-06, 2 joukkuetta          Kai Metso, Kalle Suomela, jojo Marianne Vepsäläinen
 • D/E/F-tytöt, 06-09                           Yhteyshenkilö Minna Saarinen

 

Poikajuniorit

 • A / B- pojat -98-03, 1-2 joukkuetta    Jarkko Talja, Kari Helminen, jojo Kyösti Karjarinta
 • B/ C- pojat 01-02 sekä -03-05,          Jyrki Hänninen, apuvalmentajina Jarkko Talja, Arttu                                                         Matilainen, jojo Kyösti Karjarinta                   
 • D/E/F-pojat; -06-09                         yhteyshenkilö Minna Saarinen, valmentaja Rasmus                                                          Määttä

Pyritään käynnistämään kauden aikana alle kouluikäisten Lentisliikkari,

Aikuisjoukkueet

 • Naiset 2- sarja                                 Juhani Tuominen, Maarit Tiala, Kai Wickman, jojo Pia                                                        Skogberg
 • Naiset 3-sarja (Naiset A-/ B- tytöt)     Nina Kääriäinen
 • Miehet 50 SM                                  yhteyshenkilö Jukka Lång
 • Miehet 55 SM                                  yhteyshenkilö Reima Virtanen
 • Miehet 60 SM                                  yhteyshenkilö Tero Mäkinen
 • Miehet Viking Line cup                     yhteyshenkilö Reima Virtanen (M - kilpasarja)
 • Naiset VLC                                      yhteyshenkilö Virpi Maljanen
 • BV Leidit kuntolentopalloryhmä        yhteyshenkilö Tuulia Havia

 

B )   KOULUTUS

 • Pyrimme rekrytoimaan vanhempia junioripelaajiamme, aikuisjäseniä sekä junioreitten vanhempia valmennustoimintaan ja ohjaamme valmentajiamme joukkueen tasoa vastaaviin valmentajakoulutuksiin
 • Seuratoimijat osallistuvat soveltuviin ja tarvittaviin seuratoimintakoulutuksiin
 • Nuorisoerotuomarikoulutus järjestetään tarpeen vaatiessa

 

C )   KOULULENTOPALLO

 • Koululentopallon 20. turnaus järjestetään 16.11.2017 Järvenpään ala-asteiden 3-4 sekä 5-6 luokille
 • Tarjotaan mahdollisuus opettajakoulutukseen
 • Ohjataan seuraan tulevat juniorit ikäluokan ryhmiin, ellei saada perustettua lentopallokoulua

 

D  ) TURNAUKSET

 • Viking Line Cup -osaturnauksen järjestäminen Järvenpäässä 20.1.2018 noin 32 joukkueelle
 • Blues Volley osallistuu Power Cupiin 2018 Kuopiossa noin 12 joukkueella
   

E )   YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA

 • Aluevalmennus

Yhteistyö aluevalmentajien kanssa ja joukkuevalmentajien osallistuminen alueleireille

 • Jäsenyydet ja edustukset
  • Osallistuminen Suomen Lentopalloliitto ry:n, sen Eteläisen alueen (ESLA), Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (ESLU) sekä Nuori Suomi ry:n vuosikokouksiin ja muihin em. yhdistysten kokouksiin
  • Tuulia Havia toimii ESLAn hallituksessa talousvastaavana vuoden 2017 loppuun
  • Lentopalloliiton liittovaltuustossa pääkaupunkiseudun toisena varavaltuutettuna jatkaa Mikko Partti
    
 • Kaupunki, muut seurat
  • Yhteistyö Järvenpään kaupungin liikuntatoimen kanssa
  • Kartanon yläkoulun ja Järvenpään Lukion lentopallovalmennuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen (Haapasalo). Valmentajana toimii Juhani Tuominen.
  • Yhteistyö Sportti Järvenpään seurojen kanssa lasten ja nuorten liikunnan monipuolistamiseksi (Partti)
  • Yhteistyö muiden urheiluseurojen kanssa salivuoroasioissa ja monipuolisuusharjoittelussa
 • Junioreiden vanhemmat

Junioreiden vanhempia pyritään edelleen saamaan mukaan joukkuetoiminnan taustatehtäviin mm. Pelisääntö- ja kolmikantakeskustelujen, joukkuepalaverien ja turnausjärjestelyjen avulla.
 

G )  VARAINHANKINTA

 • Seuralla ei ole markkinointi- / varainhankintatyöryhmää. Varainhankintaprojektit toteutetaan resurssien mukaisesti jäsenistön ja junioreitten vanhempien kautta vastaamaan joukkueitten tarpeita.

 

  H ) SEURAORGANISAATIO

 • Seuran hallitus:
  puheenjohtaja ja kuusi jäsentä muodostavat seuran hallituksen, joka toteuttaa vuosikokouksen vahvistamaa toimintalinjaa. Hallitus kokoontuu kuukausittain tehtävänään toiminnan johtaminen, kehittämistarpeiden arviointi ja niiden toteuttaminen.
 • Talous ja hallinto:
  (talousvastaava, puh. johtaja, varapj., rahastonhoitaja sekä kirjanpitäjä)
  kehittävät seuran talouden suunnittelua ja seurantaa sekä yleishallintoa. Valmistelee seuran budjetin ja vuosiavustusanomukset.
 • Valmennustoiminta / valmennuskoordinaattori:

kehittää yhteistyössä valmentajien kanssa seuran valmennustoimintaa ja sen linjauksia,
painottuen C-A - ikäluokkiin, koordinoi valmentajakoulutusta ja järjestää valmentajakerhonkokouksia yhdessä nuorisovastaavan kanssa.
 

Nuorisovastaava:

 • toimii seuran Nuori Suomi Sinettitoiminnan koordinoijana, ohjeistajana ja laatuvastaavana sekä minijoukkuetoiminnan (F-D ikäluokat) koordinoijana. Tehtäväalue on jaettu Minna Saariselle sekä uudelle hallituksen jäsenelle. Lisäksi tehtäväalueena Power Cup -järjestelyä.
   
 • Projektiryhmät:
 • Perustetaan eri kehitys- ja varainhankintaprojektien, kilpailujen ja tapahtumien tarpeiden mukaan. Jäseniä työryhmiin kootaan hallituksen ulkopuolelta toimintapohjan laajentamiseksi.
 •  
 • Tiedottaminen:
  Hallituksen jäsenet tiedottavat toimialueellaan jäsenistölle, kotisivuille ja lehdistölle. Kotisivujen yleisilmeestä huolehtii webmaster Maarit Tiala. Sportti Järvenpään ja SOME News -tiedottamisesta huolehtivat webmaster, pj. sekä varapj. Joukkueet vastaavat sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisestaan kotisivuille, lehdistöön sekä Blues Volleyn Facebook-sivuilla.
 • Viking Line Cup:
  työryhmä Reima Virtanen sekä Tero Mäkinen valmistelevat ja vastaavat turnauksen järjestelyistä master-pelaajien kanssa.
   
 • Koulutoiminta: työryhmä valmistelee 16.11.2017 Koululentisturnauksen järjestelyt ja pyrkii järjestämään opettajakoulutusta.
 • Beach volley: Seuralla ei ole resursseja aktiivisen beach volley -harjoitus- ja kilpailutoiminnan edistämiseen, vaan toiminta on joukkuekohtaista.
   

 

Järvenpäässä 5.9.2017

 

Mikko Partti                                       Kari Haapasalo                                Tuulia Havia
puheenjohtaja                                    varapuheenjohtaja                          talousvastaava

                                                        valmennuskoordinaattori

 

Minna Saarinen                                  Maarit Tiala                                    Tero Mäkinen

nuorisoasiat                                       projektit, webmaster                       aikuisjoukkueet