Toimintasuunnitelma

BLUES VOLLEY ry.

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 – 2017

Blues Volley ry., kotipaikka Järvenpää, on perustettu v.1993. Lajina on lentopallo, sivulajina beach volley. Seura on Suomen Lentopalloliitto ry.n sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.n (ESLU) jäsen. Toiminnan painopiste on lentopalloilun junioritoiminnassa.  Nuori Suomi Sinettiseura Blues Volley on ollut vuodesta 2003. Jäseniä toimikaudella tulee olemaan noin 230, joista noin 130 on lisenssipelaajia.

Valintakokouksessa seuran puheenjohtajaksi kaudelle 2016-2017 valittiin Mikko Partti, hallituksen jäseniksi Kari Haapasalo (varapuheenjohtaja ja valmennusvastaava), Tuulia Havia (talousvastaava), Minna-Annukka Saarinen (Power Cup 2017 sekä nuoriso-asiat), Maarit Tiala (webmaster ja projektit), Tiia Pirttioja (nuorisoasiat) Yksi avoin hallituspaikka täytetään vuosikokouksessa. Seuran hallitus kokoontuu kuukausittain. Muut tehtävät; rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri Hannele Tuominen, kirjanpitäjä Jukka Helander, toiminnantarkastajat Markku Hagelin sekä Leo Lauramaa.
 

TAVOITTEET

Seuratoiminnan ja valmennuksen tavoite on tarjota jäsenistölle sisällöltään monipuolinen urheiluharrastus, joka mahdollistaa jäsentensä kehittymisen edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti sekä antaa perusteet elinikäiselle aktiiviselle liikunnalle.
Tuetaan lajissa kehittyneimpien juniorien urapolkua nuorten alue- ja maajoukkueisiin ylläpitämällä sekä edistämällä valmennuksen monipuolisuutta. Tehdään tämän toteuttamiseksi yhteistyötä aluevalmennuksen sekä alueen muiden lajiseurojen kanssa.
Pyritään pitämään seuran tarjoamat valmennuskustannukset kohtuullisina.

Järjestetään seuran yhteistilaisuuksia jäsenistölle (kauden päättäjäiset) sekä valmentajakerhon kokoontumisia seurayhteistyön sekä seurahengen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi.

Toimikaudelle 2016 – 2017 on asetettu seuraavat keskeiset tehtävä- ja kehittämisalueet:

 1. Pääkaupunkiseudun Power cup 2017 valmistelu. Koko seuran hanke, huoltotehtävien vastuuhenkilönä Minna Saarinen
 2. Valmentajaresurssien lisääminen tarpeita vastaavaksi, uusien valmentajien rekrytoiminen sekä kouluttaminen
 3. Minitoiminnan jatkuvuus: 1.-3. luokkalaisten ryhmän aloittaminen. Pyritään luomaan jatkuvuutta vuosittaiseen uuden miniryhmän vuosittaisen perustamiseen
 4. Seuratason markkinointi- ja varainhankintatyön kehittäminen toimintatason ylläpitämiseksi


TOIMINTARYHMÄT

Lentopalloliiton ja ESLAn sarjatoimintaan osallistuu 10 juniorijoukkuetta ja viisi joukkuetta aikuisten sarjoihin (N2 ja N3-sarjat, M50, M55 sekä M60). Eteläisen alueen Viking Line Cup turnauksiin osallistuu yksi naisten ja yksi miesten joukkue. Miesten masterjoukkueissa tehdään yhteistyötä Järvenpään Lentopallokerhon kanssa.
 

JUNIORIJOUKKUEET

Kymmenessä juniorijoukkueessa toimii säännöllisesti n. 25 valmentajaa ja ohjaajaa. Lisäksi turnausvalmentajina avustaa juniorien vanhempia. Koulutetaan valmentajia tarpeiden sekä heidän mahdollisuuksiensa mukaan.  Isommista valmennusryhmistä muodostetaan tarvittava määrä joukkueita.
Muodostettavat valmennusryhmät, valmentajat ja joukkueenjohtajat:

Tyttöjuniorit

 • A-/ B- tytöt Mimmit 3-sarja;            Jarmo Uusimäki, jojo Sari Saarelainen
 • B-tytöt (ja N2)Spirit:                      Jussi Tuominen, Maarit Tiala, Kai Wickman,
                                                       jojo Johanna Helminen
 • B/C-tytöt -00-02, 2 joukkuetta        Tiina Metso, Heidi Patrikainen, Marjo Suoranta,
                                                       jojo Eija Juntheikki.
 • C/D-tytöt -03-05, 2 joukkuetta        Vesa Helminen, Juhani Rantala, Kalle Suomela,
                                                       Tomi   Airo, jojo Tiina Pirttioja
 • D/E-tytöt: 04-06                            Kai Metso, Minna ja Milla Saarinen,
                                                       jojo Marianne Vepsäläinen

Poikajuniorit

 • A / B- pojat -99-03                         Jarkko Talja, jojo Kyösti Karjarinta
 • C/ D- /pojat -03 - 05                       Jyrki Hänninen, apuvalmentajina Jarkko Talja, 
                                                       Rasmus Määttä. Arttu Matilainen, 
                                                       jojo Kyösti Karjarinta                              
 • E-pojat; -06 - 08                            yhteyshenkilö Minna Saarinen, Milla Saarinen, jojo

Aikuisjoukkueet

 • Naiset 2- sarja                                 valmennus; Tuominen, Tiala, Wickman, 
                                                        jojo Johanna Helminen
 • Naiset 3-sarja                                  valmentaja Jarmo Uusimäki, jojo Sari Saarelainen
 • Miehet 50 SM                                  yhteyshenkilö Jukka Lång
 • Miehet 55 SM                                  yhteyshenkilö Reima Virtanen
 • Miehet 60 SM                                  yhteyshenkilö Tero Mäkinen
 • Miehet Viking Line cup                     yhteyshenkilö Reima Virtanen (M - kilpasarja)
 • Naiset - Viking Line cup                   yhteyshenkilöt Kati Viinikainen, Helinä Haarala, 
                                                       Virpi Maljanen
 • Lady Blues kuntolentopalloryhmä      yhteyshenkilö Tuulia Havia

B )   KOULUTUS

 • Pyrimme rekrytoimaan vanhempia junioripelaajiamme, aikuisjäseniä sekä junioreitten vanhempia valmennustoimintaan ja ohjaamme valmentajiamme joukkueen tasoa vastaaviin valmentajakoulutuksiin
 • Hyödynnetään valmennuksessa lentopalloliiton edelleen Bluesille myöntämää tutor resurssia
 • Seuratoimijat osallistuvat soveltuviin ja tarvittaviin seuratoimintakoulutuksiin
 • Nuorisoerotuomarikoulutus järjestetään tarpeen vaatiessa
 • Järjestetään valmentajille ja jäsenistölle suunnattava koulutustilaisuus psyykkisestä valmennuksesta

C )   KOULULENTOPALLO

 • Koululentopallon 19. turnaus järjestetään 17.11.2016 Järvenpään ala-asteiden 3-4 sekä 5-6 luokille
 • Tarjotaan mahdollisuus opettajakoulutukseen
 • Ohjataan turnauksesta seuraan tulevat juniorit ikäluokan valmennusryhmiin, ellei saada perustettua lentopallokoulua

D  ) TURNAUKSET

 • Viking Line cup osaturnauksen järjestäminen Järvenpäässä 21.1.2017 noin 32 joukkueelle
 • Blues Volley osallistuu Power Cupiin 2017 Vantaalla noin 12 joukkueella

E )   YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA

 • Aluevalmennus
  Yhteistyö aluevalmentajien kanssa ja joukkuevalmentajien osallistuminen alueleireille. Juhani Tuominen toimii C- ja B-tyttöjen aluevalmentajana
   
 • Jäsenyydet ja edustukset
  • Osallistuminen Suomen Lentopalloliitto ry:n, sen Eteläisen alueen (ESLA), Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (ESLU) sekä Nuori Suomi ry:n vuosikokouksiin ja muihin em. yhdistysten kokouksiin
  • Tuulia Havia toimii ESLAn hallituksessa talousvastaavana kaudella 2016 - 2017
  • Lentopalloliiton liittovaltuustossa pääkaupunkiseudun toisena varavaltuutettuna jatkaa Mikko Partti
 • Kaupunki, muut seurat
  • Yhteistyö Järvenpään kaupungin liikuntatoimen kanssa
  • Järvenpään ylä-asteen ja Lukion lentopallovalmennuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen (Haapasalo)
  • Yhteistyö Sportti Järvenpään seurojen kanssa lasten ja nuorten liikunnan monipuolistamiseksi (Partti)
  • Yhteistyö muiden urheiluseurojen kanssa salivuoroasioissa ja monipuolisuusharjoittelussa
    
 • Junioreiden vanhemmat
  Junioreiden vanhempia pyritään edelleen saamaan mukaan joukkuetoiminnan taustatehtäviin mm. Pelisääntö- ja kolmikantakeskustelujen, joukkuepalaverien ja turnausjärjestelyjen avulla

G )  VARAINHANKINTA

 • Seuralla ei ole markkinointi- / varainhankintatyöryhmää. Varainhankintaprojektit toteutetaan resurssien mukaisesti jäsenistön ja junioreitten vanhempien kautta vastaamaan joukkueitten tarpeita..

 

  H ) SEURAORGANISAATIO

 • Seuran hallitus:
  puheenjohtaja ja kuusi jäsentä muodostavat seuran hallituksen, joka toteuttaa vuosikokouksen vahvistamaa toimintalinjaa. Hallitus kokoontuu kuukausittain tehtävänään toiminnan johtaminen, kehittämistarpeiden arviointi ja niiden toteuttaminen
   
 • Talous ja hallinto:
  (talousvastaava, puh. johtaja, varapj., rahastonhoitaja sekä kirjanpitäjä)
  kehittävät seuran talouden suunnittelua ja seurantaa sekä yleishallintoa.  Valmistelee seuran budjetin ja vuosiavustusanomukset
   
 • Valmennustoiminta / valmennuskoordinaattori:
  kehittää yhteistyössä valmentajien kanssa seuran valmennustoimintaa ja sen linjauksia, painottuen C-A - ikäluokkiin, koordinoi valmentajakoulutusta ja järjestää valmentajakerhon kokouksia yhdessä nuorisovastaavan kanssa.
   
 • Nuorisovastaava:
  toimii seuran Nuori Suomi Sinettitoiminnan koordinoijana, ohjeistajana ja laatuvastaavana sekä minijoukkuetoiminnan (F-D ikäluokat) koordinoijana. Tehtäväalue on jaettu Minna Saariselle sekä Tiina Pirttiojalle. Lisäksi tehtäväalueena Power cup järjestelyä
   
 • Projektiryhmät:
  Perustetaan eri kehitys- ja varainhankintaprojektien, kilpailujen ja tapahtumien tarpeiden mukaan. Jäseniä työryhmiin kootaan hallituksen ulkopuolelta toimintapohjan laajentamiseksi
   
 • Power cup 2017 huoltotehtävien vastuuhenkilönä toimii Minna Saarinen
   
 • Tiedottaminen:
  Hallituksen jäsenet tiedottavat toimialueellaan jäsenistölle, kotisivuille ja lehdistölle. Kotisivujen yleisilmeestä huolehtivat webmaster Maarit Tiala sekä Sari Saarelainen. Sportti Järvenpään ja SOME-news tiedottamisesta huolehtivat webmaster, pj. sekä varapj. Joukkueet vastaavat sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisestaan kotisivuille, lehdistöön sekä Blues Volleyn facebooksivuilla.
   
 • Viking Line cup:
  työryhmä Reima Virtanen sekä Tero Mäkinen valmistelee ja vastaa turnauksen järjestelyistä master-pelaajien kanssa.
   
 • Koulutoiminta: työryhmä valmistelee 17.11.2016 Koululentisturnauksen järjestelyt
   
 • Beach volley: Seuralla ei ole resursseja aktiivisen beach volley harjoitus- ja kilpailutoiminnan edistämiseen, vaan toiminta on joukkuekohtaista.
   

Järvenpäässä 18.9.2016
 

Mikko Partti                              Kari Haapasalo                                      Tuulia Havia
puheenjohtaja                          varapuheenjohtaja                                 talousvastaava
                                               valmennuskoordinaattori

Minna-Annukka Saarinen            Tiina Pirttioja                                         Maarit Tiala nuorisoasiat                               nuorisoasiat                                          projektit, webmaster