Kausi 2014-15

TOIMINTAKERTOMUS 2014 – 2015

Blues Volley ry., kotipaikka Järvenpää, on perustettu v.1993. Lajina on lentopallo, sivulajina beach volley. Toiminnan painopiste on lentopallon kasvattajaseurana lajin junioritoiminnassa. Seura on Suomen Lentopalloliitto ry.n, sekä Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.n (ESLU) jäsen. Nuori Suomi Sinettiseura Blues Volley on vuodesta 2003 lähtien. Seura vietti 20-vuotisjuhlaansa 1.11.2013.

Seuran hallitus

Seuran hallitus kokoontui toimikaudella 1.7.2014 - 30.6.2015 kaksitoista kertaa. Jäsenet Mikko Partti (pj), Heli Vienonen (sihteeri), Kari Haapasalo (varapj. ja valmennusvastaava), Tuulia Havia sekä Juha Laine-Ylijoki (talousvastaava), Tiina Mölkänen (nuorisovastaava), Minna Saarinen (minitoiminta ja projektit).

Valintakokouksessa 27.5.2015 hallituksen erovuoroiset jäsenet Kari Haapasalo ja Minna Saarinen valittiin jatkamaan seuraavalle toimikaudelle 1.7.2015 – 30.6.2017. Yhtä avointa paikkaa ei saatu täytettyä, se täytetään vuosikokouksen yhteydessä. Muut toimihenkilöt; rahastonhoitaja ja jäsenrekisteri Hannele Tuominen, kotisivujen webmaster Johanna Helminen, kirjanpitäjä Jukka Helander, tilintarkastajat Markku Hagelin ja Leo Lauramaa.

Seuran jäsenmäärä on tasaisesti kasvanut. Toimikaudella oli 137 juniori- sekä 105 aikuisjäsentä, yhteensä 242 jäsentä.

 

Kehitystavoitteet ja niiden toteutuminen

 

Asetetut kehitystavoitteet kaudelle 2014 – 2015 ja niiden toteutuminen

 1. Yleiset tavoitteet: toiminnan ja valmennuksen tavoite on tarjota jäsenistölle monipuolinen urheiluharrastus, joka mahdollistaa kehittymisen edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti antaen perusteet elinikäiselle aktiiviselle liikunnalle. Lajissa kehittyneimpien juniorien urapolkua alue- ja maajoukkueisiin tuetaan seuran resurssien mukaisesti leirikuluissa. Maajoukkueleirityksiin ylsi jo peräti kahdeksan seuran junioria, heidän lisäkseen alueitten leireille sai kutsun 13 eri ikäistä junioria.

 2. Minitoiminnan jatkuvuus: uuden 1.-3. luokkalaisten ryhmän aloittaminen ja jatkuvuuden luominen uuden miniryhmän vuosittaiselle perustamiselle, valmentajien rekrytoiminen sekä kouluttaminen. Toteutuminen: syksyllä aloitti yhdeksän tytön ja pojan F-junioreitten sekaryhmä. Valmentajiksi rekrytoitiin seuran A-ikäisiä junioreita. Lentisliikkari käynnistettiin yhdeksälle lapselle keväällä, osaltaan tukemaan F-junioreitten vuosittaista uuden ryhmän perustamista

 3. Mini-ikäisten juniorien valmentajien parissa toteutetaan Lentopalloliiton tutor-toimintaa.
  Toteutuminen: Juha Zittingin toteuttama Tutor-toiminta sai myönteistä palautetta. Se painottui kevätkaudelle, eivätkä joukkueet pystyneet täysin hyödyntämään seuralle myönnettyä 50 tutor-tuntia.
 4. Valmennus- ja joukkuetoiminnan edelleen kehittäminen sekä valmentajien kouluttaminen. Monipuolisuuden ja monilajisuuden tuominen osaksi harjoittelua, esim. seurayhteistyössä muiden lajien harjoittelulla.
  Toteutuminen: valmennuksen monipuolisuutta toteutettiin jälleen Keski-Uudenmaan Yleisurheilun (KYU) toteutettua harjoituksia Bluesin junioreille kesäkuussa. Kolme valmentajaa päätti 1-tason valmentajakoulutukseen ja kaksi suoritti aloittavan ohjaajan (AOK) sekä tekniikkakoulun (TK). Seitsemän aloittavaa valmentajaa kävi Tästä se alkaa – koulutuksen. Yksi valmentaja kävi fysiikkavalmennuskoulutuksen.
 5. Kaudella 2015 - 2016 alkavan Järvenpään liikuntaluokkatoiminnan valmisteluun osallistuminen.
  Toteutuminen: Blues Volley allekirjoitti sopimuksen Lukion liikuntalinjan lentopallovalmennuksesta sekä osallistui Kartanon yläasteen 7 lk:n urheiluluokkien lajivalmennuksen suunnitteluun urheiluseurojen ja opetustoimen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettiin tukea valmennuksen toteuttamiseksi ja seuratoimintaan, sitä myönnettiin 4000€ tulevalle toimikaudelle.
   

Avustukset ja muu kehitystoiminta

Blues Volleyn Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä (OKM) saama 5.000€ seuratoiminnan kehittämistuki suunnattiin harjoittelun monipuolisuuteen sekä valmennusmaksujen pitämiseksi edullisina

OKM myönsi edellisen kauden avustuksen jatkeeksi Blues Volleylle 4000€ valmennus- ja seuratoiminnan tukea kaudelle 2015 – 2016

Blues Volley sai 2880€ Järvenpään toiminta-avustusta ollen kaupungin 6. suurin avustuksen saaja.

 

Järvenpäässä 30.6.2015

 

 

 

Mikko Partti                                                   Heli Vienonen                               Kari Haapasalo

puheenjohtaja                                               sihteeri                                          varapuheenjohtaja,
                                                                                                                           valmennusvastaava

                            

Juha Laine-Ylijoki                                        Tuulia Havia                                   Tiina Mölkänen                             

talousvastaava                                             talousasiat                                     nuorisovastaava

 

 

Minna Saarinen

jäsen, minijunioriasiat, projektit